Γκριγκόρι Πέρελμαν - Ρώσος μαθηματικός. Μεγάλη συνεισφορά στη γεωμετρία κατά Ρίμαν και γεωμετρική τοπολογία. Έλυσε το πρόβλημα «εικασία του Πουανκαρέ»