Γρεβενά. Οι βάσεις εισαγωγής στα 2 τμήματα ΑΕΙ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Μόρια για σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και στη Στατιστική Επιστήμη