Τζοβάνι Τζιρόλαμο Σακέρι (Giovanni Girolamo Saccheri) - Ιταλός Ιησουίτης ιερέας, σχολαστικός φιλόσοφος, μαθηματικός. Συνεισφορά στη μη ευκλείδια γεωμετρία.