Επάγγελμα Γιατρός - Ιατρός. Οι βάσεις στις σχολές το 2020 στα 7 τμήματα Α.Ε.Ι για σπουδές σε Ιατρική επιστήμη & Υγεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο κ.α.