Καθηγητής Γερμανικής Γλώσσας. Οι βάσεις - μόρια εισαγωγής στις σχολές το 2020 στα 2 τμήματα Α.Ε.Ι για σπουδές στη Γερμανική Φιλολογία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη