Επάγγελμα Γεωπόνος. Οι βάσεις στις Γεωπονικές σχολές και τη Φυτική Παραγωγή το 2020 και στα 21 τμήματα Α.Ε.Ι σε Ηράκλειο, Άρτα, Δράμα, Καλαμάτα, Βόλος κ.α