Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Βάσεις στα 9 τμήματα ΑΕΙ σε Αθήνα, Καρπενήσι, Θήβα, Άμφισσα. Μόρια για Γεωπονική, Φυτική & Ζωική Παραγωγή, Βιοτεχνολογία, Δασολογία