Γεωμετρία Πρώτης (1ης - Α) τάξης Λυκείου - Ημερήσιου ΕΠΑΛ | «Ευκλείδεια Γεωμετρία». Τρίγωνα, Παραλληλόγραμμα, Τραπέζια, Αναλογίες, Ομοιότητα (download)