Γεωμετρία Πρώτης (1ης - Α) τάξης Γενικού Λυκείου | «Ευκλείδεια Γεωμετρία». Τρίγωνα, Παράλληλες Ευθείες, Παραλληλόγραμμα, Τραπέζια, Αναλογίες, Ομοιότητα (download)