Γεωμετρία Δευτέρας (2ας - Β) τάξης Γενικού Λυκείου | «Ευκλείδεια Γεωμετρία». Μετρικές Σχέσεις, Εμβαδά, Μέτρηση Κύκλου, Ευθείες, Στερεά σχήματα (download)