Επάγγελμα Γεωλόγος. Οι βάσεις - μόρια εισαγωγής στις σχολές το 2020 στα 5 τμήματα Α.Ε.Ι για σπουδές στην Γεωλογία σε Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη και Λάρισα.