Επάγγελμα Γεωγράφος. Οι βάσεις - μόρια εισαγωγής στις σχολές το 2020 και στα 2 τμήματα Α.Ε.Ι για σπουδές στην Γεωγραφία στην Αθήνα και τη Μυτιλήνη.