Επάγγελμα Φυσικοθεραπευτής. Οι βάσεις στις σχολές το 2020 στα 5 τμήματα Α.Ε.Ι για σπουδές σε Φυσικοθεραπεία σε Αίγιο, Λαμία, Σπάρτη, Θεσσαλονίκη, Αιγάλεω.