Φλώρινα. Οι βάσεις εισαγωγής στα 4 τμήματα ΑΕΙ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Μόρια για τη Γεωπονία, Ψυχολογία, Παιδαγωγικό Δημοτικής και Νηπιαγωγών.