Οι βάσεις στις σχολές το 2020 και στα 5 τμήματα Α.Ε.Ι για σπουδές στην Φιλοσοφία και Παιδαγωγική στην Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα και Ρέθυμνο.