Καθηγητής Φιλόλογος. Οι βάσεις στις σχολές το 2020 και στα 7 τμήματα Α.Ε.Ι για σπουδές στην Φιλολογία σε Πάτρα, Ρέθυμνο, Αθήνα, Ιωάννινα, Καλαμάτα κ.α