Επάγγελμα Φαρμακοποιός | Φαρμακείο. Οι βάσεις στις σχολές το 2020 και στα 3 τμήματα Α.Ε.Ι για σπουδές στην Φαρμακευτική σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα.