Υπολόγισε πόσο μήκος έχει μία χορδή ενός κύκλου όταν ξέρεις την ακτίνα & τη γωνία ή την απόσταση ή το ύψος. Μαθηματικοί τύποι - Στοιχεία του κύκλου. Θεωρία