Ψαχνά - Εύβοια. Οι βάσεις εισαγωγής στα 5 τμήματα ΑΕΙ στο ΕΚΠΑ. Μόρια για σπουδές στον Κινηματογράφο, τη Διαχείριση Φυσικών Πόρων, Αγροτική Ανάπτυξη κ.α.