Επάγγελμα Εργοθεραπευτής. Οι βάσεις - μόρια εισαγωγής στις σχολές το 2020 και στα 2 τμήματα Α.Ε.Ι για σπουδές στην Εργοθεραπεία σε Αιγάλεω και Πτολεμαΐδα.