Επάγγελμα Δημοσιογράφος. Οι βάσεις στις σχολές το 2020 στα 5 τμήματα Α.Ε.Ι για σπουδές στην Επικοινωνία - ΜΜΕ σε Αθήνα, Καστοριά, Θεσσαλονίκη, Μυτιλήνη.