Γεωμετρία Τρίτης (3ης - Γ) τάξης Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ). Η επίσημη διδακτέα ύλη των μαθηματικών του έτους 2020 - 2021 από το Υπουργείο.