Μαθηματικά - Άλγεβρα Τρίτης (3ης - Γ) τάξης Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ). Εξεταστέα ύλη πανελληνίων μαθηματικών έτους 2020 - 2021 από το Υπουργείο