Μαθηματικά - Άλγεβρα Τρίτης (3ης - Γ) τάξης Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ). Εξεταστέα ύλη πανελληνίων μαθηματικών έτους 2021 - 2022 από το Υπουργείο