Άλγεβρα Δευτέρας (2ας - Β) τάξης Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ). Επίσημη διδακτέα ύλη μαθηματικών σχολικού έτους 2020 - 2021 από το Υπουργείο.