Υπολόγισε το εμβαδόν στο παραλληλεπίπεδο. Εύρεση εμβαδού ολικού και παράπλευρης επιφάνειας online. Στοιχεία και τύπος του παραλληλεπίπεδου σχήματος.