Υπολόγισε το εμβαδόν του εσωτερικού - μικρού κύκλου και του εξωτερικού - μεγάλου κύκλου στον κυκλικό δακτύλιο. Περιγραφή σχήματος, στοιχεία, θεωρία, τύποι.