Βρες online το μήκος μίας έλλειψης γνωρίζοντας την ακτίνα του μικρού και του μεγάλου άξονα του σχήματος. Μήκος περιμέτρου στο σχήμα της έλλειψης. Ellipse