Υπολόγισε το εμβαδόν - τετραγωνικά μίας έλλειψης. Επεξήγηση - Τρόπος εύρεσης. Τύπος υπολογισμού του εμβαδού στο σχήμα της έλλειψης. Ellipse area calculator