Μαθηματικά Έκτης (6ης - ΣΤ) τάξης Δημοτικού Σχολείου. Η προτεινόμενη διδακτέα ύλη μαθηματικών του σχολικού έτους 2020 - 2021 από το Υπουργείο Παιδείας.