Υπολογισμός έκπτωσης. Ποσοστά εκπτώσεων. Πόσο κοστίζει πριν και μετά την έκπτωση; Επεξήγηση ποσοστών. Εύρεση αρχικής και τελικής τιμής αγοράς. Sales calculator