ΕΚΠΑ - Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Βάσεις στα 41 τμήματα ΑΕΙ σε Αθήνα & Ψαχνά Ευβοίας. Μόρια για Παιδαγωγικό, Οδοντιατρική, Νομική, Πληροφορική κ.α.