Επάγγελμα Δικηγόρος - Νομικός. Οι βάσεις - μόρια εισαγωγής στις σχολές το 2020 στα 3 τμήματα Α.Ε.Ι για σπουδές στην Νομική σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη Κομοτηνή.