Επάγγελμα Διεθνολόγος. Οι βάσεις - μόρια στις σχολές το 2020 και στα 12 τμήματα Α.Ε.Ι για Διεθνείς σπουδές σε Θεσσαλονίκη, Κομοτηνή, Πειραιά, Ρόδος κ.α