Τι είναι η διάμετρος στον κύκλο και πως υπολογίζεται; Βρες online το μήκος της διαμέτρου όταν ξέρεις την ακτίνα του κύκλου. Επεξήγηση. Στοιχεία σχήματος.