Δες online ποια είναι η διάμεσος μίας ομάδας αριθμών σε φθίνουσα ή αύξουσα διάταξη. Τι είναι η διάμεσος; Πως υπολογίζεται; Στατιστική. Εύρεση μεσαίας τιμής