Η πράξη της διαίρεσης. Υπολόγισε το αποτέλεσμα της διαίρεσης δύο αριθμών online. Ποιος είναι ο διαιρετέος, ο διαιρέτης, το πηλίκο και το υπόλοιπο; Άλγεβρα