Πως υπολογίζουμε το μήκος των διαγωνίων σε ένα τετράγωνο σχήμα; Βρες πόσο είναι η κάθε διαγώνιος ξέροντας την πλευρά ή την περίμετρο ή το εμβαδόν του.