Μαθηματικά Δευτέρας (2ας - Β) τάξης Γυμνασίου. Σχολικό βιβλίο 2019-2020. Εξισώσεις, Ανισώσεις, Συναρτήσεις, Εμβαδά, Πυθαγόρειο Θεώρημα, Τρίγωνα, Κύκλος (download)