Άλγεβρα & Γεωμετρία Δευτέρας (2ης - Β) τάξης Γυμνασίου Σχολείου. Η επίσημη διδακτέα ύλη μαθηματικών του σχολικού έτους 2020 - 2021 από το Υπουργείο Παιδείας.