Επάγγελμα Δάσκαλος - Νηπιαγωγός. Βάσεις στις Παιδαγωγικές σχολές το 2020 και στα 27 τμήματα Α.Ε.Ι σε Θεσσαλονίκη, Ρέθυμνο, Αθήνα, Πάτρα, Ρόδο, Ιωάννινα κ.α