Κορωνοϊός - COVID-19 ● Που βοηθούν τα μαθηματικά; Διαδικασία «επέκταση καμπύλης» (flattening the curve). Μαθηματικές προσομοιώσεις κοινωνικής απομάκρυνσης.