Αττική. Οι βάσεις εισαγωγής - μόρια και στα 135 τμήματα ΑΕΙ σε σχολές τις Αττικής. Αιγάλεω Αττικής - Πειραιά Αττικής - Ίλιον Αττικής - Ασπρόπυργος Αττικής