Αθήνα - Αττική. Οι βάσεις εισαγωγής στα 17 Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και τα 95 τμήματα ΑΕΙ. Τα μόρια για ΕΜΠ, ΕΚΠΑ, ΟΠΑ, ΣΙ, ΑΣΚΤ, Γεωπονική, ΑΣΠΑΙΤΕ