Αστυνομικές Σχολές. Βάσεις στα 3 τμήματα του ΑΕΙ. Μόρια για τις σχολές των Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (για Αστυνομικούς και Πολίτες) και Αστυφυλάκων.