ΑΣΠΑΙΤΕ - Παιδαγωγική Εκπαίδευση. Βάσεις στα 4 τμήματα ΑΕΙ. Μόρια για Εκπαιδευτικούς Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών κ.α