Άρτα. Οι βάσεις εισαγωγής στα 3 τμήματα ΑΕΙ στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Μόρια για σπουδές στη Γεωπονία, Μουσικές Σπουδές, Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες.