ΑΠΘ - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Βάσεις στα 41 τμήματα ΑΕΙ σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες. Μόρια για Νομική, Αρχιτεκτονική, Ιατρική, Οικονομικά κ.α