Αργοστόλι Κεφαλονιάς. Οι βάσεις εισαγωγής στα 2 τμήματα ΑΕΙ στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Μόρια για σπουδές στην Τεχνολογία Τροφίμων και στα Ψηφιακά Μέσα.