Αλεξανδρούπολη. Οι βάσεις εισαγωγής στα 4 τμήματα ΑΕΙ στο ΔΠΘ. Μόρια για σπουδές στην Προσχολική και Δημοτική Εκπαίδευση, Ιατρική και Μοριακή Βιολογία.