Αιγάλεω - Αττικής. Οι βάσεις εισαγωγής στα 25 τμήματα ΑΕΙ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Μόρια για σπουδές σε Πληροφορική, Μηχανικός, Εργοθεραπεία κα